fredag 26 augusti 2016

Annica Tiger

Denna blogg är till stöd för alla gamla medlemmar, kvinnor och män, från internetgruppen FRIS som har drabbats av falska anklagelser och ett oerhört fult bedrägeri.

Bloggen är också en informationssida för er som vill veta vad som hände med Sveriges första riktiga "Pappa-grupp", som FRIS ansetts vara.


FRIS var förkortningen för "Föräldrar i Sverige"

Läs mera om det HÄR och HÄR

Information:
FRIS gruppen hade som mest över 200 medlemmar som diskuterade vårdnadsfrågor i början av 2000-talet. Man skrev tidningsartiklar och debatterade i olika media.

Exempel på artikel, se HÄR och HÄR
http://wwwc.aftonbladet.se/debatt/0005/28/debatt.html
http://www.dn.se/arkiv/stockholm/lasarnas-dn-ge-barnen-ratt-att-ha-tva-hem/


Gruppen blev remissinstans till regeringen men utsattes år 2000 för ett skandaliserat angrepp av tidningen Aftonbladet där Aftonbladet funnit att 6 av de ca 200 medlemmarna hade blivit dömda av brott av något slag mot kvinnor. Journalisten och bloggaren Annika Tiger och medlemmar ur gruppen "Fågel Fenix" ska ha varit inblandad researchen av FRIS medlemmarna. 

Annica Tiger som ansågs som Sveriges första "näthatare" bedrev separat i sina olika bloggar långtgående trakasserier mot enskilda medlemmar i gruppen FRIS. Bland annat försökte hon misstänkliggöra en av dem som pedofil. 

Annika Tiger som på den tiden arbetade på Tele2 med bland annat "Etikfrågor" på Internet fick sparken från företaget efter det blev känt att FRIS medlemmar som var Tele2 kunder och vars epost till företagets säkerhetsavdelning istället spridits till Annikas Internetvänner. Medlemmar i FRIS kunde sedan avslöja att Annika Tiger spred datavirus på Internet och hade minst en porrsida på nätet.

Uppgifterna om FRIS från Aftonbladet publicerade Annica Tiger i sin blogg och hon skrev även en uppsats om FRIS. Hela uppsatsen har publicerats av journalisten Monica Antonsson f.d Börretun som fick kontakt med Annica Tiger redan sommaren 2010. 


Specialarbete om mansrörelsen
Författare: Annika Tiger

Efter angreppet från Aftonbladet kunde FRIS inte återhämta sig och lades ner. Kvinnorna i gruppen fortsatte och bildade framgångsrikt gruppen "Styvmorsviolen".

Annica Tiger samlade ofta uppgifter om FRIS och sparade uppgifter om dem samtidigt som hon gjorde sig lustig över dem, till exempel HÄR

Journalisten och bloggaren Annica Tiger
Annika Tiger avled i januari 2016 i sviterna av sin livslånga rökning. Hennes blogg överläts av hennes dotter Carina Tiger och samlingarna om FRIS finns kvar på nedanstående platser:


http://www.tiger.se/dagbok/underdok/misshandlare.html
http://www.tiger.se/dagbok/underdok/debatt.html
http://www.atiger.pp.se/dagbok/underdok/AB_umgange.html
http://www.atiger.pp.se/dagbok/underdok/AB_misshandel.html


onsdag 24 augusti 2016

Monica Antonsson fd Börretun Vallentuna attackerade FRIS

Jag vill berätta för er, att det är "Årets Vallentunabo", grundaren av Vallentunarevyn och journalisten Monica Antonsson fd Börretun från Vallentuna som driver bl.a. sidan Vallentunabloggen, som har skickat runt och spridit FRIS medlemsförteckning och kallat oss för pedofiler och köpare av barnporrfilmer. Hon kallar listan för "Pedofillistan". Listan försökte hon använda för att utöva utpressning.

Jag kan nämna att hon kollat upp er alla, bland annat på Facebook. Hon har dessutom kollat upp var ni bor, era familjer och barn. Hon har även tagit reda på vilka av er som är dömda för kvinnomisshandel, grovt olaga hot och liknande brott.

Hon har namngett er och skriver att ni har försökt få tag i filmer på fastbundna barn som utsätts för våld och förnedrande behandling med piskor, slag, stearin och urin.

Monica har också namngett minst en oskyldig FRIS medlem som pedofil och han hängdes också ut i hennes blogg med foto och adress. Bli alltså inte förvånade ifall ni blir utpekade som pedofiler i framtiden - för det är ni redan.

Det kan inte kännas roligt för er att veta att ni kanske kommer bli oskyldigt utpekade som pedofiler. Vem vet om även era barn kommer att bli trakasserade på grund av Monica Antonsson fd Börretun gjort?

Det kan nämligen i värsta fall innebära att ni får era möjligheter i livet förstörda, bara för att en journalist vill ljuga om oss. Era barn och familjer kan för all framtid drabbas mycket hårt? Ni kanske kan komma att hindras till att ta banklån eller få ett arbete?

Jag gissar att ni -  precis som jag - vill veta allt om denna journalist som gjort ett sådant fult bedrägeri mot oss. Även hennes son Björn har i Monicas blogg offentligt berättat att han stödjer och hjälper sin mamma i allt detta.

Journalisten Monica Antonsson fd Börretun, Bällsta, Vallentuna.
  Foto: Yakida
Polisen har också fått tillgång till en mediaundersökning som gjordes år 2011 och som visade att Monica var ledande i Sverige med att hänga ut människor som pedofiler på Internet. 

I Monicas blogg Vallentunabloggen så samarbetade Monica även med det kriminella nätverket Original Gangsters med att hänga ut boende i grannskapet som pedofiler. 

Monica Antonsson f.d Börretun kom senare att samarbeta med den kända feministiska och Fi-sympatisören, journalisten Annika Vretman, fd Annika Sundbaum Melin, och tillsammans hängde de ut oskyldiga personer som pedofiler.

I kampen mot "Papparörelsen" skrevs manifestet "Papparörelsen för dummies"

Papparörelsen för dummies

Jag har skrivit några böcker och dokumenterat vad som har hänt och jag tycker att ni har rätt till den tryggheten att få veta vem som utsätter er och era familjer för denna fara och dessa falska anklagelser. Men också att ni får en förklaring varför Monica Antonsson f.d Börretun gjorde det. 

Bokserien heter "Djävulen i Vallentuna. Den onda Satan", och visar hur Monicas pedofillista avslöjades.

Hör av er till mig om ni vill veta mera:

John Johansson 
yakida@telia.com

tisdag 23 augusti 2016

Annika Sundbaum Melin Wretman Sundbyberg

Enligt flera säkra källor är Annika Sundbaum Melin mycket aktiv i debattforumet Flashback. Där påstås hon ska hon ha använt sig av bland annat följande alias

* Ahmenvafan
* Tycker
* Dapravda

Både "Dapravda" och "Tycker" är mycket aktiva i trådar om pedofiler och brott och där de också hänger ut olika människor med fullständiga personuppgifter. Annika har tillfrågats om uppgifterna stämmer men hon glider undan svaren och vill inte svara.

Enligt en säker källa skall också nedan mail komma från journalisten Annika Sundbaum Melin Wretman . Mailet påstods handla om en greve som var i en vårdnadstvist och där grevens och hans nya fru blev utsatt för ett attentat i Gamla stan i Stockholm. Pistolskytten skall då ha försvunnit från brottsplatsen på en gul vespa.
Jag får uppfattningen att Annika verkar arg över att mordförsöket misslyckades.

Här kan du läsa mera om det,
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article11917827.ab

Wretman

Journalisten Monica Antonsson anger till polisen redan år 2011 att hon fått "Pedofillistan" med barnporrsköpare av Annika Sundbaum Melin Wretman. Listan visade sig sen vara FRIS gruppens medlemslista där oskyldiga medlemmar sen pekades ut som en pedofil och namngavs med personuppgifter, arbetsplats och bostadsort, av Monica Antonsson. Annika har också i sin blogg bekräftat att hon har pedofilllistan och försökte också med utpressning.
Se nedan utdrag ur brev från Monica till polisen.

Wretman

Annika Sundbaum Melin Vretman arbetade på Aftonbladet som journalist men valde att lämna företaget då den nya chefen ansåg att hon skrev för dåligt och omplacerade henne. Detta skedde samma år som den stora pedofilhärvan på Aftonbladet avslöjades.
Annika korades senare till "Årets Sundbybergare" på Golfängarna i Sundbyberg.

Prisutdelning på Golfängarna i Sundbyberg

lördag 20 augusti 2016

Kvinnohistoria och jämställdhet i Sverige

Jämställdhet

Här finner du ett urval av viktiga årtal vad gäller kvinnohistoria och jämställdhet i Sverige.
Vill du läsa mer om ett årtal eller hela decenniet kan du klicka dig vidare på aktuellt årtal, och får då i vissa fall även upp illustrationer. 

Längst ner på sidan finns också en lista över Första kvinnan inom olika områden och EU-direktiv.

Källor:
http://www.ub.gu.se/kvinn/artal/
http://www.yakida.se

1632 - En flickskola grundas i Västerås av Johannes Rudbeckius.

1773 - Anna Hammar-Rosén (1735-1805) blir en av Sveriges första kvinnliga tidningsutgivare.
1842 - Obligatorisk folkskola införs för kvinnor och män.
1845 - Lika arvsrätt för kvinnor och män införs.
1846 - Ogifta kvinnor (änkor, frånskilda) tillåts att arbeta inom hantverk och handel.
1853 - Kvinnor får rätt att undervisa i de mindre folkskolorna.
1858 - Ogift kvinna som fyllt 25 år får rätt att efter anmälan hos domstol bli myndig.
1859 - Kvinnor får inneha vissa lägre lärartjänster och statstjänster.
1861 - Högre lärarinneseminariet grundas.
1862 - Kvinnor (ogifta kvinnor och änkor) och män får inkomstgraderad kommunal rösträtt.
1863 - Ansökningsförfarande för att bli myndig tas bort för ogift kvinna.
1864 - Ogifta kvinnor får samma formella rättigheter som män i det privata näringslivet.
1864 - Mannen förlorar laglig rätt att aga sin hustru.
1864 - Upprättas Statens normalskola för flickor.
1870 - Kvinnor får som privatister ta studentexamen ("mogenhetsexamen").
1872 - Kvinnor får själv bestämma vem hon ska gifta sig med
1873 - Föreningen för gift kvinnas äganderätt bildas.
1873 - Kvinnor får tillträde till universiteten och får rätt att ta akademisk examen, dock ej teologisk el. högre juridisk.
1874 - Lag om gift kvinnas äganderätt.
1884 - Fredrika Bremer-förbundet bildas.
1884 - Ogift kvinna blir myndig vid 21 år.
1884 - Göteborgs kvinnoförening bildas.
1886 - Första kvinnliga yrkesföreningen bildas: Sveriges barnmorskeförbund.
1886 - Första kvinnliga fackföreningen bildas: Hemsömmerskor i Lund.
1888 - Kvinnliga Arbetarförbundet bildas - den första organisationen inom den proletära kvinnorörelsen.
1888 - Utexamineras den första kvinnliga med.lic. - Karolina Widerström.
1889 - Kvinnor blir valbara till fattigvård, skolvård m.m. (gäller ogifta kvinnor med egendom).
1892 - Stockholms allmänna kvinnoklubb bildas och uppgår samma år i Socialdemokratiska arbetarpartiet.
1892 - I Uppsala bildas den första kvinnliga studentföreningen, med Lydia Wahlström som ordförande
1900 - Lag om förbud för kvinnor att arbeta under jord, i stenbrott eller gruva.
1901 - Rätt till ledighet utan lön vid barnsbörd
1902 - Kvinnornas Fackförbund bildas, främst bestående av sömmerskor
1902 - Efter diskussioner bland både liberala och socialdemokratiska kvinnor bildades i Stockholm detta år den första Föreningen för kvinnans politiska rösträtt under medverkan från bägge håll.
1903 - Fanns det sex svenska rösträttsföreningar som nu slås ihop och Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, LKPR, bildas
1904 - Kvinnornas Fackförbund inträder i LO
1904 - Akademiskt Bildade Kvinnors Förening grundas på initiativ av Anna Ahlström
1907-1909 - Genomförs en rösträttsreform som ger kvinnan rätt till kommunala uppdrag, förutsatt att hon är rösträttsberättigad enligt den nya 40-gradiga skalan
1907 - Frisinnade landsföreningen tar upp kvinnorösträtten på programmet. Första socialdemokratiska kvinnokonferensen hålls.
1909 - Allmän rösträtt för män vid 24 år
1909 - Nattarbetsförbud för kvinnor införs
1909 - Kommunala mellanskolan inrättas och är öppen för båda könen, utbildningen leder till realexamen
1910 - Kvinnor får rätt att inneha kommunala poster
1910 - Gertrud Månsson (Arbetarepartiet) och Valfrid Palmgren (Allmänna Valmansförbundet) - de två första kvinnliga stadsfullmäktige i Sverige (Stockholm)
1910 - Preventivmedel förbjuds i lag
1912 - Tidskriften Rösträtt för kvinnor startas av LKPR och upphör 1919 när rösträtt för kvinnor införs.
1913 - Allmän pensionsförsäkring införs för kvinnor och män
1913 - Anna Herslow och Kristina Frank - första kvinnorna i stadsfullmäktige, Malmö
1918 - Kvinnor får bli lektorer/rektorer vid allmänna läroverk
1918 - Kvinnor får rätt att bli lektorer och rektorer vid allmänna läroverk
1919 - Kvinnor får allmän rösträtt och blir valbara till riksdag
1919 - IFUW, akademiska kvinnors internationella nätverks bildas
1920 - Sveriges Socialdemokratiska kvinnoförbund bildas.
1920 - Moderata kvinnoförbundet (MKF) bildas under namnet Centrala kvinnorådet.
1921 - Första valet hålls där kvinnor får rösta.
1921 - Gift kvinna blir myndig vid 21 år.
1923 - Behörighetslagen antas och likställer man och kvinna när det gäller rätt att inneha statliga tjänster, med undantag för tjänster som kan kräva utövande av våld (militära och polisiära).
1925 Behörighetslagen träder i kraft 1 juli.
1925 - Lag om gift kvinnas medborgarskap.
1925 - Medborgarskolan vid Fogelstad invigs.
1927 - Försök med kvinnolista i stadsfullmäktigevalet i Stockholm
1927 - Genom en ny skolreform öppnas statliga läroverk för flickor på samma villkor som för pojkar.
1931 - Moderskapsförsäkring införs, förmedlad via sjukkassorna, vilken ger sjukpenning 30-42 dagar samt ersättning för barnmorska.
1931 - Yrkeskvinnors klubb bildas i Stockholm
1933 - Centerkvinnorna, Centerpartiets kvinnoförbund, bildas under namnet Svenska Landsbygdens Kvinnoförbund.
1935 - Kvinnor får lika stor folkpension som män
1936 - Statligt anställda kvinnor får rätt till tjänstledighet med sjuklön vid havandeskap och barnsbörd.
1937-38 - Flera lagar som gäller mödraskap och barnavård träder i kraft. Förbudet gällande användning, upplysning om och försäljning av preventivmedel upphävs (1938).
1937 - Införs likalön för kvinnliga och manliga folkskollärare
1939 - Trolovning, giftermål, havandeskap eller förlossning kan inte längre användas som skäl för att avskeda kvinnor i statlig tjänst.
1944 - Homosexualitet avkriminaliseras i Sverige.
1945 - Arbetstrygghetslagen från 1939 omarbetas och kommer att gälla alla arbetsgivare, dessutom sänks kravet på den anställdes arbetstid från två till ett år
1946 - Rätt till lika lön inom alla statliga tjänster (utom präst- och militärtjänster).
1947 - ABKF ändrar namn till KAF (Kvinnliga Akademikers Förening).
1948 - Allmänna barnbidrag införs.
1949 - Modern får rätt att vara förmyndare över minderåriga barn i äktenskapet. Barn inom och utom äktenskapet sammanförs i gemensamma bestämmelser.
1949 - § 28 i Regeringsformen från 1809 ändras. Uttrycket "infödde svenske män" ändras till "svenska medborgare"
1951 - Kvinnan får bli förmyndare för sina egna barn vid makens frånfälle.
1951 - Kvinnan får behålla sitt svenska medborgarskap vid giftermål med utländsk medborgare.
1955 - Förstatligande av sjukförsäkringen - rätt till 90 dagars mammaledighet.
1958 - Kvinnor får rätt att bli präster. Enligt en s.k. sammvetsklausul kan biskop inte tvingas prästviga en kvinna.
1958 - Kvinnohistoriskt arkiv, numera KvinnSam, grundas av Eva Pineus, Rosa Malmström och Asta Ekenvall.
1958 - Kvinnor får tillträde till prästämbetet.
1960 - Gunnar Qvist utkommer med avhandlingen Kvinnofrågan i Sverige 1809-1846 : studier rörande kvinnans näringsfrihet inom de borgerliga yrkena. Avhandlingen var den första svenska avhandlingen inom kvinnohistoria.
1960 - Införs lika lön för lika arbete för kvinnor och män.
1960 - LO och SAF beslutar att inom fem år slopa de särskilda kvinnolönetarifferna
1964 - P-piller godkänns i Sverige
1965 - 1962 års brottsbalk träder i kraft och ersätter 1864 års strafflag.
1962 - Riksdagen ansluter sig till FN-konventionen om lika lön för lika arbete.
1962 - I samband med grundskolans införande bestämde staten att flickskolorna skulle läggas ned.
1968 - Grupp 8 bildas.
1969 - Jämställdhet skrivs in i den nya läroplanen för grundskolan.
1970 - Jämställdhet skrivs in i den nya läroplanen för gymnasieskolan.
1971 - Kvinnobulletinen startas.
1971 - Särbeskattning införs.
1972 - Grupp 8 ordnar den första 8 mars demonstrationen.
1974 - Föräldrar får rätt att dela på ledigheten vid barns födelse genom att föräldraförsäkring införs.
1975 - Ny abortlag införs. Kvinnan bestämmer själv om abort t.o.m. 18:e havandeskapsveckan.
1975 - Inför FN ett internationellt kvinnoår.
1976 - Förordning om jämställdhet i den statliga sektorn.
1978 - Sveriges första Kvinnohus öppnas i Göteborg.
1979 - Småbarnsföräldrar får rätt till 6 timmars arbetsdag.
1979 - Lagen om jämställdhet i arbetslivet antas i riksdagen.
1980 - Äktamakeprövning för studiemedel avskaffas.
1980 - Lag mot könsdiskriminering i arbetslivet införs.
1980 - JämO införs.
1980 - Grundades Kvinnovetenskaplig tidskrift, sedan 2007 Tidskrift för genusvetenskap.
1982 - Kristdemokratiska kvinnoförbundet(KdS-K) bildas.
1982 - Förbud mot pornografiska föreställningar på offentlig plats.
1982 - Statliga bidrag till kvinnoorganisationer.
1982 - ATP-poäng för vård av barn under 3 år, i hemmet, införs. Statliga bidrag till kvinnoorganisationer införs. Jämställdhetsavtal mellan SAF och LO-PTK tecknas
1982 - Kvinnomisshandel faller under allmänt åtal.
1982 - Fem lagar om kvinnors och barns rättsställning vid brott som incest och andra sexuella övergrepp skärps.
1982 - Kvinnor får vid giftermål välja sitt eget eller mannens efternamn.
1984 - Jämställdhetsavtal inom statliga sektorn.
1989 - Alla yrken öppna för kvinnor - även inom försvaret.
1989 - Nordisk handlingsplan för jämställdhet.
1991 - Jämställdhetslagen kommer till.
1994 - Sveriges riksdag blir världens mest jämställda, av 349 ledamöter är 144 kvinnor.
1994 - Lag om registrerat partnerskap mellan två personer av samma kön.
1995 - Den så kallade pappamånaden införs i föräldraförsäkringen.
1995 - Förordning om positiv särbehandling vad gäller tillsättande av professorer och forskarassistenter antas.
1995 - Lagstadgat krav att kartlägga löneskillnaderna mellan kvinnor och män på alla arbetsplatser.
1995 - Lag om positiv särbehandling vad gäller tillsättandet av professorer.
1997 - Kvinnomaktutredningen lämnar sitt slutbetänkande "Ty makten är din…" där vissa paragrafer i jämställdhetslagen föreslås förtydligade.
1998 - Lag om förbud mot köp av sexuella tjänster.
1998 - Pappagruppen FRIS, Föräldrar i Sverige startas. Sveriges första riktiga pappagrupp som arbetar för automatisk gemensam vårdnad. FRIS blir remissinstans till regeringen i vårdnadsfrågor.
1998 - Lagen om kvinnofrid träder i kraft.
1999 - HomO - Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning, inrättas av regeringen.
2000 - Tidningen Aftonbladet granskar FRIS och finner att 6 män av 200 medlemmar har dömts för något brott mot kvinnor. FRIS läggs ner men kvinnorna i gruppen startar Styvmorsviolen.
2000 - Journalisten Annika Tiger attackerar gruppen FRIS och gör ett specialarbete om gruppen. Medlemmar i FRIS avslöjar sedan Annika Tiger
2001 - Lag om likabehandling av studenter i högskolan.
2005 - Feministiskt initiativ bildas 3 april.
2008 - En ny diskrimineringslag antas.
2009 - JämO upphör och istället införs DO, Diskrimineringsombudsmannen.
2009 - Genom ändringar i äktenskapsbalken blir det möjligt för två personer av samma kön att ingå äktenskap.
2010 - En ändring i lagen om totalförsvarsplikt gör värnplikten könsneutral.
2012 - Journalisten Monica Antonsson attackerar gruppen FRIS och pekar ut medlemar som barnporrsköpare och pedofiler. Monica Antonsson påstår sig ha en hemlig Pedofillista" som senare avslöjas med att vara FRIS medlemsföretckning


Saknar du något årtal?
Hör gärna av dig till KvinnSam 
Listan uppdateras kontinuerligt.


Källor:
http://www.ub.gu.se/kvinn/artal/
http://www.yakida.se

Läs mer om jämstäldhetshistoria här

http://www.yakida.se/artal1.html
http://www.yakida.se/artal.html
http://www.yakida.se/artal2.html